fbpx
blue watercolor

Artoholics

Artoholics е бизнес, чиято основна дейност е организирането на арт събития за любители. Ето защо те дойдоха при нас с една проста молба – искаме сайт, който да предава усещането за традиционна картина и все пак да има свеж модерен вид.

red watercolor
arrow godown
artoholics reservation scaled
homepage artoholics

UI с движение

Както правим с всички наши проекти, ние внедрихме движение в уебсайта, така че да се предава усещането за живот чрез детайли, които поддържат на високо ниво интереса на обикновения потребител, а степента на отпадане на абсолютен минимум.

A UI that moves

As we do with all of our projects we implemented motion in the website so that it feels as lifelike as possible with details that keep the average user interested and the bounce rate at an absolute minimum.

preloader image
error: Content is protected !!